Club van Juliana

Word ook donateur!


Wanneer het voor u niet mogelijk is om lid van de club van 50 of 100 te worden en u wilt CMV “Juliana” wel financieel steunen, kunt u ook donateur worden. Hiervoor hebben we diverse bedragen beschikbaar waaruit u kan kiezen. Ieder jaar wordt deze bijdrage afgeschreven door middel van automatisch incasso. We zijn ontzettend blij als u ons, op welke wijze dan ook, structureel wilt steunen.

Persoonsgegevens