Jeugd

Sinds januari 2023 is Jong Juliana, als reactie op een groeiend aantal jeugdleden opgesplitst in diverse onderdelen. Het slagwerkonderdeel kreeg een B-ensemble en C-ensemble waar de fanfare een B-orkest en C-orkest in het leven riep.


Bij start van het lidmaatschap zal een lid starten met lessen bij de docenten die de vereniging verstrekt. Nadat de leerling bepaalde basis aspecten van het musiceren onder de knie heeft zal het lid instromen in het C-onderdeel. Daar gaan we beginnen met het samenspelen. Want er is niks mooier dan het samen delen van deze fantastische hobby.

Bij het behalen van het A-diploma mag het lid doorstromen naar het B-onderdeel. De opgedane ervaring gaan we verder uitbouwen en er komt een stuk uitdaging bij kijken. Moeilijkere muziek en een andere samenstelling geeft het lid nieuwe uitdagingen.

Na het behalen van het B-diploma stroomt men in het A-onderdeel in.